۱۰۰ درصد حامی موجودیت اسرائیل هستم

۱۰۰ درصد حامی موجودیت اسرائیل هستم

سناتور و نامزد دموکرات انتخابات آمریکا می‌گوید که او ۱۰۰ درصد حامی حق موجودیت اسرائیل است اما از سوی دیگر نیازهای فلسطینیان هم باید محترم شمرده شود.

۱۰۰ درصد حامی موجودیت اسرائیل هستم

(image)

سناتور و نامزد دموکرات انتخابات آمریکا می‌گوید که او ۱۰۰ درصد حامی حق موجودیت اسرائیل است اما از سوی دیگر نیازهای فلسطینیان هم باید محترم شمرده شود.
۱۰۰ درصد حامی موجودیت اسرائیل هستم

استخدام