ییلدریم کودتای ترکیه را به گردن فتح‌الله گولن انداخت

ییلدریم کودتای ترکیه را به گردن فتح‌الله گولن انداخت

نخست وزیر ترکیه گفت: کودتا به کمک مردم شکست خورد. تاکنون ۱۶۱ نفر کشته اند.

ییلدریم کودتای ترکیه را به گردن فتح‌الله گولن انداخت

(image)

نخست وزیر ترکیه گفت: کودتا به کمک مردم شکست خورد. تاکنون ۱۶۱ نفر کشته اند.
ییلدریم کودتای ترکیه را به گردن فتح‌الله گولن انداخت

خبرگزاری مهر