یک نجومی برکنار و متخلف دیگری جایگزین شد

یک نجومی برکنار و متخلف دیگری جایگزین شد

وزیر رفاه باید درباره انتخاب مدیر عامل جدید بانک‌ رفاه پاسخگو باشد.

یک نجومی برکنار و متخلف دیگری جایگزین شد

(image)

وزیر رفاه باید درباره انتخاب مدیر عامل جدید بانک‌ رفاه پاسخگو باشد.
یک نجومی برکنار و متخلف دیگری جایگزین شد

فانتزی