یک میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز فروخنه شد

یک میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز فروخنه شد

مدیرکل راه‌آهن استان تهران از فروش بیش از ۱ میلیون قطعه بلیت قطار ویژه ایام نوروز ۹۵ خبر داد.

یک میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز فروخنه شد

(image)

مدیرکل راه‌آهن استان تهران از فروش بیش از ۱ میلیون قطعه بلیت قطار ویژه ایام نوروز ۹۵ خبر داد.
یک میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز فروخنه شد

فانتزی

تلگرام