یک مظنون در حادثه انفجار بازار تهران دستگیر شد

فرمانده نیروی انتظامی در تشریح آخرین جزئیات به دست آمده از حادثه انفجار عصر امروز بازار تهران، از دستگیری یک مظنون خبر داد.