یک مسلمان شهردار لندن شد

یک مسلمان شهردار لندن شد

نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.

یک مسلمان شهردار لندن شد

(image)

نامزد مسلمان حزب کارگر انگلیس، با پیروزی در انتخابات شهرداری لندن و شوراهای شهر تا اولین شهردار مسلمان یک کلان‌شهر غربی شد.
یک مسلمان شهردار لندن شد

بک لینک رنک 7

wolrd press news