یک شهید و دو زخمی در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب

یک شهید و دو زخمی در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب

در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب سوریه و گلوله باران آنجا از منطقه بنش، یک نفر شهید شد و دو نفر دیگر زخمی شدند.

یک شهید و دو زخمی در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب

(image)

در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب سوریه و گلوله باران آنجا از منطقه بنش، یک نفر شهید شد و دو نفر دیگر زخمی شدند.
یک شهید و دو زخمی در حمله تروریست ها به منطقه الفوعه در ادلب

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی