یک ستاره پرید/ بازیکن مورد نظر پرسپولیسی‌ها با تراکتور تمدید کرد

یک ستاره پرید/ بازیکن مورد نظر پرسپولیسی‌ها با تراکتور تمدید کرد

سعید آقایی پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی قرارداد خود را تمدید کرد.

یک ستاره پرید/ بازیکن مورد نظر پرسپولیسی‌ها با تراکتور تمدید کرد

(image)

سعید آقایی پس از دیدار با مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی قرارداد خود را تمدید کرد.
یک ستاره پرید/ بازیکن مورد نظر پرسپولیسی‌ها با تراکتور تمدید کرد

بازی