یک دانشجوی خوابگاهی: در هر جمع پنج نفره دانشجویان کوی دانشگاه یک مورد زورگیری اتفاق افتاده است

یک دانشجوی خوابگاهی: در هر جمع پنج نفره دانشجویان کوی دانشگاه یک مورد زورگیری اتفاق افتاده است

یک دانشجوی خوابگاهی ساکن در کوی دانشگاه تهران گفت: اگر در یک جمع پنج نفره دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران بنشینیم زورگیری برای اکثر آنها اتفاق افتاده است و حالا تبدیل به یک امر طبیعی شده، به طوریکه حتی دانشجویان دیگر از این اتفاقات تعجب نمی‌کنند.

یک دانشجوی خوابگاهی: در هر جمع پنج نفره دانشجویان کوی دانشگاه یک مورد زورگیری اتفاق افتاده است

(image)

یک دانشجوی خوابگاهی ساکن در کوی دانشگاه تهران گفت: اگر در یک جمع پنج نفره دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران بنشینیم زورگیری برای اکثر آنها اتفاق افتاده است و حالا تبدیل به یک امر طبیعی شده، به طوریکه حتی دانشجویان دیگر از این اتفاقات تعجب نمی‌کنند.
یک دانشجوی خوابگاهی: در هر جمع پنج نفره دانشجویان کوی دانشگاه یک مورد زورگیری اتفاق افتاده است

بک لینک رنک 1

دانلود سرا