یک بیمارستان خصوصی در تهران پلمب شد

یک بیمارستان خصوصی در تهران پلمب شد

با شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان خصوصی رامتین به دلیل ارائه خدمات غیر استاندارد و درخطر بودن جان بیماران با دستور مقام قضایی پلمپ شد.

یک بیمارستان خصوصی در تهران پلمب شد

(image)

با شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان خصوصی رامتین به دلیل ارائه خدمات غیر استاندارد و درخطر بودن جان بیماران با دستور مقام قضایی پلمپ شد.
یک بیمارستان خصوصی در تهران پلمب شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

فیلم سریال آهنگ