یک ایرانی و ۳ اسرائیلی در انفجار امروز کشته شدند

یکی از مقامات دولت ترکیه خبر وجود یک شهروند ایرانی در میان ۴ قربانی حمله انتحاری امروز تروریست‌ها در استانبول را تأیید کرد.