یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو نامگذاری شد

یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو نامگذاری شد
در آستانه فرا رسیدن روز آتش نشان و ایام ماه محرم یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو “امیرحسین داداشی” نام گذاری شد.

یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو نامگذاری شد

در آستانه فرا رسیدن روز آتش نشان و ایام ماه محرم یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو “امیرحسین داداشی” نام گذاری شد.
یکی از معابر منطقه ۱۱ به نام آتش نشان شهید حادثه پلاسکو نامگذاری شد