یوونتوس در زمین آتالانتا متوقف شد/ ۲ امتیازی که به سادگی پرید!

یوونتوس در زمین آتالانتا متوقف شد/ ۲ امتیازی که به سادگی پرید!
تیم فوتبال یوونتوس در زمین آتالانتا به تساوی غیر منتظره دست یافت.

یوونتوس در زمین آتالانتا متوقف شد/ ۲ امتیازی که به سادگی پرید!

تیم فوتبال یوونتوس در زمین آتالانتا به تساوی غیر منتظره دست یافت.
یوونتوس در زمین آتالانتا متوقف شد/ ۲ امتیازی که به سادگی پرید!