یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری/ بازداشت ۱۰ فلسطینی

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری/ بازداشت ۱۰ فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.

یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری/ بازداشت ۱۰ فلسطینی

(image)

نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه فلسطینیان به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند.
یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری/ بازداشت ۱۰ فلسطینی

خرم خبر