یورش صدها صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع)

یورش صدها صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع)

در ادامه هتک‌حرمت‌های متوالی به مقدسات فلسطینی، صدها شهرک‌نشین صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع) در نابلس یورش بردند.

یورش صدها صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع)

(image)

در ادامه هتک‌حرمت‌های متوالی به مقدسات فلسطینی، صدها شهرک‌نشین صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع) در نابلس یورش بردند.
یورش صدها صهیونیست به مقبره یوسف نبی‌(ع)

آپدیت نود 32 شنبه

bluray movie download