یورش تروریست‌ها به یک رستوران در بیجی عراق/ ۴ نفر کشته شدند

یورش تروریست‌ها به یک رستوران در بیجی عراق/ ۴ نفر کشته شدند
منابع رسانه‌ای از وقوع حمله تروریستی به یک رستوران در منطقه «الحجاج» در شهر بیجی عراق خبر می‌دهند.

یورش تروریست‌ها به یک رستوران در بیجی عراق/ ۴ نفر کشته شدند

منابع رسانه‌ای از وقوع حمله تروریستی به یک رستوران در منطقه «الحجاج» در شهر بیجی عراق خبر می‌دهند.
یورش تروریست‌ها به یک رستوران در بیجی عراق/ ۴ نفر کشته شدند