گودرزی: ورزشکاران ایران از نظر دوپینگ پاک‌ترین هستند

گودرزی: ورزشکاران ایران از نظر دوپینگ پاک‌ترین هستند

وزیر ورزش گفت: فدراسیون وزنه برداری ایران بسیار قوی و منسجم فعالیت می کند و ورزشکاران آن نسبت به کشورهای دیگر از نظر دوپینگ پاک ترین هستند.

گودرزی: ورزشکاران ایران از نظر دوپینگ پاک‌ترین هستند

(image)

وزیر ورزش گفت: فدراسیون وزنه برداری ایران بسیار قوی و منسجم فعالیت می کند و ورزشکاران آن نسبت به کشورهای دیگر از نظر دوپینگ پاک ترین هستند.
گودرزی: ورزشکاران ایران از نظر دوپینگ پاک‌ترین هستند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی