گواهی فوت «هادی نوروزی» جعلی از آب درآمد!

گواهی فوت «هادی نوروزی» جعلی از آب درآمد!

 سازمان پزشکی قانونی کشور، گواهی فوت جعلی منتشر شده در فضای مجازی برای مرحوم هادی نوروزی را تکذیب کرد.

گواهی فوت «هادی نوروزی» جعلی از آب درآمد!

(image)

 سازمان پزشکی قانونی کشور، گواهی فوت جعلی منتشر شده در فضای مجازی برای مرحوم هادی نوروزی را تکذیب کرد.
گواهی فوت «هادی نوروزی» جعلی از آب درآمد!

بک لینک رنک 4

car