گل‌محمدی: تسلیم نشدیم و می توانستیم گل سوم را هم بزنیم

گل‌محمدی: تسلیم نشدیم و می توانستیم گل سوم را هم بزنیم
سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: به پیروزی مقابل پدیده ایمان داشتیم و در دقایق پایانی به آن رسیدیم.

گل‌محمدی: تسلیم نشدیم و می توانستیم گل سوم را هم بزنیم

سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: به پیروزی مقابل پدیده ایمان داشتیم و در دقایق پایانی به آن رسیدیم.
گل‌محمدی: تسلیم نشدیم و می توانستیم گل سوم را هم بزنیم