گلریزان سینمایی موجب آزادی ۳ زندانی شد

گلریزان سینمایی موجب آزادی ۳ زندانی شد

گلریزان سینمایی عوامل فیلم «بارکد» که به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برگزار شد، با جمع‌آوری مبلغی معادل ۱۹۰ میلیون ریال موجبات آزادی ۳ زندانی تحت حمایت ستاد دیه را فراهم کرد.

گلریزان سینمایی موجب آزادی ۳ زندانی شد

(image)

گلریزان سینمایی عوامل فیلم «بارکد» که به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد برگزار شد، با جمع‌آوری مبلغی معادل ۱۹۰ میلیون ریال موجبات آزادی ۳ زندانی تحت حمایت ستاد دیه را فراهم کرد.
گلریزان سینمایی موجب آزادی ۳ زندانی شد