گلایه آشکار معاون اول روحانی از کارشکنی کاخ سفید

گلایه آشکار معاون اول روحانی از کارشکنی کاخ سفید

معاون اول رئیس جمهور گفت: مبادلات بانکی در مواردی با بانک‌های اروپایی شروع شده و برخی بانک‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های آمریکا با احتیاط پیش می‌روند که دولت آمریکا باید در این زمینه سخت‌گیری‌های خود را بردارد.

گلایه آشکار معاون اول روحانی از کارشکنی کاخ سفید

(image)

معاون اول رئیس جمهور گفت: مبادلات بانکی در مواردی با بانک‌های اروپایی شروع شده و برخی بانک‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های آمریکا با احتیاط پیش می‌روند که دولت آمریکا باید در این زمینه سخت‌گیری‌های خود را بردارد.
گلایه آشکار معاون اول روحانی از کارشکنی کاخ سفید

بک لینک رنک 7

دانلود فیلم جدید