گزارش گاردین از لباس‌های پرحاشیه ایران و گرجستان برای المپیک ریو

گزارش گاردین از لباس‌های پرحاشیه ایران و گرجستان برای المپیک ریو

اعتراض‌ها به لباس کاروان اعزامی ایران و گرجستان برای حضور در المپیک ریو باعث تعویض این البسه شده است.

گزارش گاردین از لباس‌های پرحاشیه ایران و گرجستان برای المپیک ریو

(image)

اعتراض‌ها به لباس کاروان اعزامی ایران و گرجستان برای حضور در المپیک ریو باعث تعویض این البسه شده است.
گزارش گاردین از لباس‌های پرحاشیه ایران و گرجستان برای المپیک ریو

لوکس بلاگ