گزارش جهانگیری درست است یا ادعای صاحب فیش۵۲۰میلیونی؟!

گزارش جهانگیری درست است یا ادعای صاحب فیش۵۲۰میلیونی؟!

معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف ۲۳۴ میلیونی به خزانه خبر داد.رسانه‌ها نیز از برکناری مدیر متخلف خبر داده‌اند اما مدیر بانک رفاه کارگران که فیش حقوق ۲۳۴ میلیونی متعلق به وی است می‌گوید…

گزارش جهانگیری درست است یا ادعای صاحب فیش۵۲۰میلیونی؟!

(image)

معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف ۲۳۴ میلیونی به خزانه خبر داد.رسانه‌ها نیز از برکناری مدیر متخلف خبر داده‌اند اما مدیر بانک رفاه کارگران که فیش حقوق ۲۳۴ میلیونی متعلق به وی است می‌گوید…
گزارش جهانگیری درست است یا ادعای صاحب فیش۵۲۰میلیونی؟!

تکست آهنگ