گروگانگیر مشهد جان باخت

گروگانگیر مشهد جان باخت
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: گروگان گیر خیابان امام رضا (ع) مشهد، در بیمارستان امدادی این شهر جان باخت.

گروگانگیر مشهد جان باخت

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: گروگان گیر خیابان امام رضا (ع) مشهد، در بیمارستان امدادی این شهر جان باخت.
گروگانگیر مشهد جان باخت