گاف عجیب عربستانی‌ها در انتشار نتیجه دیدار تیمشان با ایران

گاف عجیب عربستانی‌ها در انتشار نتیجه دیدار تیمشان با ایران

سایت رسمی باشگاه النصر عربستان، گاف بزرگی را در انتشار نتیجه دیدار تیمشان مقابل ذوب آهن ایران داشته‌اند.

گاف عجیب عربستانی‌ها در انتشار نتیجه دیدار تیمشان با ایران

(image)

سایت رسمی باشگاه النصر عربستان، گاف بزرگی را در انتشار نتیجه دیدار تیمشان مقابل ذوب آهن ایران داشته‌اند.
گاف عجیب عربستانی‌ها در انتشار نتیجه دیدار تیمشان با ایران

خرید بک لینک

روزنامه قانون