«گاردین» پته دولت آمریکا را ریخت روی آب/ «عمر متین» ۲ بار بازجویی شده بود

«گاردین» پته دولت آمریکا را ریخت روی آب/ «عمر متین» ۲ بار بازجویی شده بود

یک روزنامه انگلیسی گزارش کرد که عامل مسلح تیراندازی مرگبار «اورلاندو» ایالت «فلوریدا» دوبار تحت بازجویی «اف بی آی» قرار گرفته و مسئله اینجاست که چطور در این شرایط مجوز قانونی برای خرید سلاح گرم داشته است.

«گاردین» پته دولت آمریکا را ریخت روی آب/ «عمر متین» ۲ بار بازجویی شده بود

(image)

یک روزنامه انگلیسی گزارش کرد که عامل مسلح تیراندازی مرگبار «اورلاندو» ایالت «فلوریدا» دوبار تحت بازجویی «اف بی آی» قرار گرفته و مسئله اینجاست که چطور در این شرایط مجوز قانونی برای خرید سلاح گرم داشته است.
«گاردین» پته دولت آمریکا را ریخت روی آب/ «عمر متین» ۲ بار بازجویی شده بود

عکس