کیم از کره جنوبی با تجهیزات ساختمانی به اینوتکس آمد

کیم از کره جنوبی با تجهیزات ساختمانی به اینوتکس آمد

تهیانگ کیم، محقق ارشد کره جنوبی با ارائه محافظ‌های ساختمانی که عایق دی اکسید کربن هستند، در نمایشگاه اینوتکس حضور پیدا کرد.

کیم از کره جنوبی با تجهیزات ساختمانی به اینوتکس آمد

(image)

تهیانگ کیم، محقق ارشد کره جنوبی با ارائه محافظ‌های ساختمانی که عایق دی اکسید کربن هستند، در نمایشگاه اینوتکس حضور پیدا کرد.
کیم از کره جنوبی با تجهیزات ساختمانی به اینوتکس آمد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی