کودک ۲.۵ ساله آمریکایی مادر خود را به ضرب گلوله کشت

کودک ۲.۵ ساله آمریکایی مادر خود را به ضرب گلوله کشت

یک پسر بچه دو سال و نیمه آمریکایی که صندلی عقب خودرو نشسته بود اتفاقی اسلحه‌ای را که پشت صندلی راننده بود در آورد و مادر خود را به ضرب گلوله کشت.

کودک ۲.۵ ساله آمریکایی مادر خود را به ضرب گلوله کشت

(image)

یک پسر بچه دو سال و نیمه آمریکایی که صندلی عقب خودرو نشسته بود اتفاقی اسلحه‌ای را که پشت صندلی راننده بود در آورد و مادر خود را به ضرب گلوله کشت.
کودک ۲.۵ ساله آمریکایی مادر خود را به ضرب گلوله کشت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

دانلود فیلم جدید