کودتاچیان در شبکه اطلاعاتی پلیس نفوذ داشتند

کودتاچیان در شبکه اطلاعاتی پلیس نفوذ داشتند

وزیر کشور ترکیه می گوید عدم دریافت هرگونه پیش آگهی از سوی پلیس ترکیه مبنی بر آغاز کودتا، نشانه نفوذ طراحان این اقدام در شبکه اطلاعاتی پلیس است.

کودتاچیان در شبکه اطلاعاتی پلیس نفوذ داشتند

(image)

وزیر کشور ترکیه می گوید عدم دریافت هرگونه پیش آگهی از سوی پلیس ترکیه مبنی بر آغاز کودتا، نشانه نفوذ طراحان این اقدام در شبکه اطلاعاتی پلیس است.
کودتاچیان در شبکه اطلاعاتی پلیس نفوذ داشتند

خرید بک لینک رنک 3

موزیک سرا