کمبود بودجه، سریال موسی را نیمه کاره گذاشت/ با کمک سرافراز پروژه های نیمه تمام را سامان دادیم

معاون سیمای رسانه ملی در گفت و گویی با جام جم از دغدغه های تولید و وضع رسانه ملی با وجود محدودیت های بودجه صحبت کرد.