کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود

کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود

دونالد ترامپ با پیروزی‌های اخیر به نامزدی جمهوری‌خواهان نزدیک شده است، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مبارزات تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را با فاصله‌ای نسبتا زیاد از هیلاری کلینتون آغاز خواهد کرد.

کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود

(image)

دونالد ترامپ با پیروزی‌های اخیر به نامزدی جمهوری‌خواهان نزدیک شده است، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مبارزات تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را با فاصله‌ای نسبتا زیاد از هیلاری کلینتون آغاز خواهد کرد.
کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود

فروش بک لینک