کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ترامپ را شکست می‌دهد

کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ترامپ را شکست می‌دهد

نظرسنجی نشان می‌دهد که در صورت رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نامزد حزب دموکرات برنده این رقابت خواهد بود .

کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ترامپ را شکست می‌دهد

(image)

نظرسنجی نشان می‌دهد که در صورت رقابت هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نامزد حزب دموکرات برنده این رقابت خواهد بود .
کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ترامپ را شکست می‌دهد

روزنامه ایران

روزنامه قانون