کلاهی که ابراهیموویچ سر خبرنگاران گذاشت

کلاهی که ابراهیموویچ سر خبرنگاران گذاشت

مهاجم فصل گذشته پاری‌سن‌ژرمن از صحبت درباره تیم آینده‌اش خودداری کرد.

کلاهی که ابراهیموویچ سر خبرنگاران گذاشت

(image)

مهاجم فصل گذشته پاری‌سن‌ژرمن از صحبت درباره تیم آینده‌اش خودداری کرد.
کلاهی که ابراهیموویچ سر خبرنگاران گذاشت

استخدام