کشف ویروس جاسوسی در کامپیوترهای سازمان اطلاعات روسیه

کشف ویروس جاسوسی در کامپیوترهای سازمان اطلاعات روسیه

چند ماه پس از اتهام‌زنی آمریکا به روس‌ها در خصوص هک شدن کامپیوترهای حزب ملی دموکرات، سازمان اطلاعات روسیه از نفوذ یک ویروس جاسوسی به کامپیوترهای نهادهای امنیتی و شرکت‌های نظامی این کشور خبر داد.

کشف ویروس جاسوسی در کامپیوترهای سازمان اطلاعات روسیه

(image)

چند ماه پس از اتهام‌زنی آمریکا به روس‌ها در خصوص هک شدن کامپیوترهای حزب ملی دموکرات، سازمان اطلاعات روسیه از نفوذ یک ویروس جاسوسی به کامپیوترهای نهادهای امنیتی و شرکت‌های نظامی این کشور خبر داد.
کشف ویروس جاسوسی در کامپیوترهای سازمان اطلاعات روسیه

کتابخانه فرهنگ