کشف تریاک در کیسه برنج

کشف تریاک در کیسه برنج

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: یک تریلی حاوی مواد مخدر در پوشش برنج در زاهدان کشف و ضبط شد.

کشف تریاک در کیسه برنج

(image)

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: یک تریلی حاوی مواد مخدر در پوشش برنج در زاهدان کشف و ضبط شد.
کشف تریاک در کیسه برنج

فانتزی