کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک، ۹۶۰ ثوب البسه و ۳۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه کامیون حامل تانکر سوخت، طی یک عملیات در شهرستان «بندرخمیر» خبر داد.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

(image)

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک، ۹۶۰ ثوب البسه و ۳۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یک دستگاه کامیون حامل تانکر سوخت، طی یک عملیات در شهرستان «بندرخمیر» خبر داد.
کشف بیش از یک تن مواد مخدر در هرمزگان

90ورزشی