کشته شدن وزیر محیط زیست سومالی در حمله روز شنبه «الشباب»

کشته شدن وزیر محیط زیست سومالی در حمله روز شنبه «الشباب»

پلیس سومالی اعلام کرد که در جریان حمله چند روز گذشته عناصر الشباب به هتل «ناسا هلبود» شهر موگادیشو وزیر محیط زیست این کشور نیز کشته شده است.

کشته شدن وزیر محیط زیست سومالی در حمله روز شنبه «الشباب»

(image)

پلیس سومالی اعلام کرد که در جریان حمله چند روز گذشته عناصر الشباب به هتل «ناسا هلبود» شهر موگادیشو وزیر محیط زیست این کشور نیز کشته شده است.
کشته شدن وزیر محیط زیست سومالی در حمله روز شنبه «الشباب»

خبر فرهنگیان