کسانی دوست نداشتند من برای استقلال بازی کنم

کسانی دوست نداشتند من برای استقلال بازی کنم

مدافع وسط مطمئن و مورد علاقه علیرضا منصوریان، یک فصل زودتر از سرمربی‌ سابقش از نفت به استقلال آمد، فصلی که نمی‌تواند خاطره خوبی در ذهن حاج‌محمدی باشد.

کسانی دوست نداشتند من برای استقلال بازی کنم

(image)

مدافع وسط مطمئن و مورد علاقه علیرضا منصوریان، یک فصل زودتر از سرمربی‌ سابقش از نفت به استقلال آمد، فصلی که نمی‌تواند خاطره خوبی در ذهن حاج‌محمدی باشد.
کسانی دوست نداشتند من برای استقلال بازی کنم

wolrd press news