کرمان 4 بار لرزید

کرمان 4 بار لرزید

چهار زمین لرزه ۲ ریشتری شهرهای مختلف کرمان را لرزاند.

کرمان 4 بار لرزید

(image)

چهار زمین لرزه ۲ ریشتری شهرهای مختلف کرمان را لرزاند.
کرمان 4 بار لرزید

bluray movie download