کدام‌یک از نمایندگان مجلس «بادیگارد» دارند؟

کدام‌یک از نمایندگان مجلس «بادیگارد» دارند؟

برای نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه که قبلاً مورد خطاب تهدیدات تروریستی قرار گرفته‌اند نیز با مصوبۀ این شورا گروه حفاظتی مشخص می‌شود.

کدام‌یک از نمایندگان مجلس «بادیگارد» دارند؟

(image)

برای نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه که قبلاً مورد خطاب تهدیدات تروریستی قرار گرفته‌اند نیز با مصوبۀ این شورا گروه حفاظتی مشخص می‌شود.
کدام‌یک از نمایندگان مجلس «بادیگارد» دارند؟

دانلود آهنگ جدید