کاوه رضایی به چه شرطی پرسپولیسی می‌شود؟

کاوه رضایی به چه شرطی پرسپولیسی می‌شود؟

برای جانشینی آقای گل، پرسپولیس جز کاوه رضایی گزینه دیگری ندارد. بازیکنی که اگر قرمزپوش شود، می‌توانیم نخستین خرید باشگاه از لیست برانکو به حساب بیاوریمش.

کاوه رضایی به چه شرطی پرسپولیسی می‌شود؟

(image)

برای جانشینی آقای گل، پرسپولیس جز کاوه رضایی گزینه دیگری ندارد. بازیکنی که اگر قرمزپوش شود، می‌توانیم نخستین خرید باشگاه از لیست برانکو به حساب بیاوریمش.
کاوه رضایی به چه شرطی پرسپولیسی می‌شود؟

دانلود سریال و آهنگ