کار احداث یادمان شهدا گمنام در دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت ‌آغاز شد

کار احداث یادمان شهدا گمنام در دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت ‌آغاز شد

بعد از گذشت دو سال از زمان مراسم تدفین شهدای گمنام دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت علمیات عمرانی ساخت این یادمان با حضور مسئولین دانشگاه آغاز به کار کرد.

کار احداث یادمان شهدا گمنام در دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت ‌آغاز شد

(image)

بعد از گذشت دو سال از زمان مراسم تدفین شهدای گمنام دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت علمیات عمرانی ساخت این یادمان با حضور مسئولین دانشگاه آغاز به کار کرد.
کار احداث یادمان شهدا گمنام در دانشکده پردیس بنت الهدی صدر رشت ‌آغاز شد

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ