کاریکاتور/ اعلام نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور

کاریکاتور/ اعلام نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد ساز و کار برای استفاده بیشتر از نظرات نخبگان در مسیر توسعه کشور شد و گفت: امروز یکی از معضلات جامعه این است که بیکاری در میان قشر تحصیلکرده بسیار بالاست و رقم آن 18.5 است.

کاریکاتور/ اعلام نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد ساز و کار برای استفاده بیشتر از نظرات نخبگان در مسیر توسعه کشور شد و گفت: امروز یکی از معضلات جامعه این است که بیکاری در میان قشر تحصیلکرده بسیار بالاست و رقم آن 18.5 است.
کاریکاتور/ اعلام نرخ بیکاری قشر تحصیلکرده کشور

خرید vpn خوب

طاووس موزیک