کارگاه طراحی گرافیک «شهروند قانون مدار» آغاز به کارکرد

کارگاه طراحی گرافیک «شهروند قانون مدار» آغاز به کارکرد

کارگاه طراحی گرافیک شهروند قانون‌مدار، به مدت سه روز کار خود را آغاز کرد.آثار نهایی برگزیده، به شکل بیلبورد، پرتابل، عرشه پل‌ها و لمپست در سطح شهر تهران به نمایش درمی‌آید.

کارگاه طراحی گرافیک «شهروند قانون مدار» آغاز به کارکرد

(image)

کارگاه طراحی گرافیک شهروند قانون‌مدار، به مدت سه روز کار خود را آغاز کرد.آثار نهایی برگزیده، به شکل بیلبورد، پرتابل، عرشه پل‌ها و لمپست در سطح شهر تهران به نمایش درمی‌آید.
کارگاه طراحی گرافیک «شهروند قانون مدار» آغاز به کارکرد

تکنولوژی جدید