کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد خوزستان برگزار می شود

کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد خوزستان برگزار می شود

معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری با حضور حبیب الله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با هدف توسعه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه برگزار می شود.

کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد خوزستان برگزار می شود

(image)

معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری با حضور حبیب الله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با هدف توسعه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه برگزار می شود.
کارگاه توسعه فعالیت فرهنگی و هنری مسئولان فرهنگی دانشگاه آزاد خوزستان برگزار می شود

خرید بک لینک

خبر جدید