کاخ سفید: اثبات شد پیش‌بینی جمهوری‌خواهان درباره سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به ایران غلط بود

کاخ سفید: اثبات شد پیش‌بینی جمهوری‌خواهان درباره سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به ایران غلط بود

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید آنهایی که ادعا می‌کردند قرار است از محل توافق هسته‌ای، صدها میلیارد دلار پول راهی ایران شود، یا در اشتباه بوده‌اند یا دروغ گفته‌اند.

کاخ سفید: اثبات شد پیش‌بینی جمهوری‌خواهان درباره سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به ایران غلط بود

(image)

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید آنهایی که ادعا می‌کردند قرار است از محل توافق هسته‌ای، صدها میلیارد دلار پول راهی ایران شود، یا در اشتباه بوده‌اند یا دروغ گفته‌اند.
کاخ سفید: اثبات شد پیش‌بینی جمهوری‌خواهان درباره سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به ایران غلط بود

فروش بک لینک

استخدام