کابینه‌ زنان جنگی

کابینه‌ زنان جنگی

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت اگر رئیس جمهور شود، زن ها نیمی از کابینه اش را تشکیل خواهند داد.

کابینه‌ زنان جنگی

(image)

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت اگر رئیس جمهور شود، زن ها نیمی از کابینه اش را تشکیل خواهند داد.
کابینه‌ زنان جنگی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز