چین: در صورت جنگ افروزی آمریکا آماده تکرار نبرد ویتنام و کره هستیم

چین: در صورت جنگ افروزی آمریکا آماده تکرار نبرد ویتنام و کره هستیم

معاون وزیر خارجه چین ضمن بیان آمادگی کشورش در برابر تهدیدهای آمریکا، نسبت به وقوع هرگونه تنش در منطقه دریای جنوبی چین هشدار داد.

چین: در صورت جنگ افروزی آمریکا آماده تکرار نبرد ویتنام و کره هستیم

(image)

معاون وزیر خارجه چین ضمن بیان آمادگی کشورش در برابر تهدیدهای آمریکا، نسبت به وقوع هرگونه تنش در منطقه دریای جنوبی چین هشدار داد.
چین: در صورت جنگ افروزی آمریکا آماده تکرار نبرد ویتنام و کره هستیم

اسکای نیوز