چه کسانی در انتخابات از تحریم‌ها کاسبی کردند

چه کسانی در انتخابات از تحریم‌ها کاسبی کردند

هاشمی در این دیدار همچنین گفته است هر وقت چهره‌های شاداب و مصمم کارگران را می‌بینم روحیه می‌گیرم. یادآور می‌شود وقوع پدیده‌هایی نظیر اشرافیت و تجمل‌گرایی و تبعیض در دولت سازندگی رقم خورد که بیشترین دود آن در چشم اقشار پایین جامعه از جمله کارگران رفت. تورم در این دوره- بدون تحریم‌های فعلی – به رکورد بی‌سابقه و تکرار نشدنی ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت.

چه کسانی در انتخابات از تحریم‌ها کاسبی کردند

(image)

هاشمی در این دیدار همچنین گفته است هر وقت چهره‌های شاداب و مصمم کارگران را می‌بینم روحیه می‌گیرم. یادآور می‌شود وقوع پدیده‌هایی نظیر اشرافیت و تجمل‌گرایی و تبعیض در دولت سازندگی رقم خورد که بیشترین دود آن در چشم اقشار پایین جامعه از جمله کارگران رفت. تورم در این دوره- بدون تحریم‌های فعلی – به رکورد بی‌سابقه و تکرار نشدنی ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت.
چه کسانی در انتخابات از تحریم‌ها کاسبی کردند

لایسنس نود 32 ورژن 8

اسکای نیوز