چه چیز رئیس جمهور را عصبانی کرده است؟

چه چیز رئیس جمهور را عصبانی کرده است؟

حسن روحانی، در حالی حساسترین ماه های دوران ریاست جمهوری خود را طی می کند که چرخش نیم بند سانتریفیوژها نتوانست چرخ اقتصادی را به درستی بچرخاند.

چه چیز رئیس جمهور را عصبانی کرده است؟

(image)

حسن روحانی، در حالی حساسترین ماه های دوران ریاست جمهوری خود را طی می کند که چرخش نیم بند سانتریفیوژها نتوانست چرخ اقتصادی را به درستی بچرخاند.
چه چیز رئیس جمهور را عصبانی کرده است؟

دانلود فیلم با لینک مستقیم